Tirdzniecības noteikumi

Rekvizīti

Vienotais reģistrācijas numurs – 40003613996
Nodokļu maksātāja kods – LV40003613996
Juridiskā adrese – Lilijas iela 15-2, Rīga, LV-1007
Veikala adrese – Artilērijas iela 9, Rīga
Telefona nr. – +371 67279108
E-pasts – rdg@rdg.lv
Banka: AS “Swedbank”
Konts: LV66HABA0551003727606
Kods: HABALV22
Banka: AS “Citadele banka”
Konts: LV86PARX0009053650003
Kods: PARXLV22

Preču iegāde

Preču cenas mūsu interneta veiklā ir norādītas ar PVN 21%

Pēc pasūtījuma veikšanas ar Jums sazināsies mūsu klientu konsultants un apstiprinās pasūtījumu. Ja kāda no precēm nav pieejama, tad vienosimies par tuvāko preču piegādes laiku un saņemšanas kārtību.

Ja trūkstošo preču piegādes laiks ir pārāk ilgs, tad šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Klientam naudu, vai dod Klientam iespēju izvēlēties citu preci tādā pašā vērtībā.

Prece ir Pārdevēja īpašums līdz pilnai tās apmaksai.

Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas mainīt preču cenas, tekstus un informāciju par preču pieejamību.

Piegāde

Mēs piedāvājam vairākas preču saņemšanas iespējas:1) BEZMAKSAS – “Radošo darbu galerija” veikalā Artilērijas iela 9, Rīga. Darba laikā.2) OMNIVA Pakomāta pakalpojumi – 3,00 eiro maksimālie izmēri: 38x64x38 maksimālais svars: 30kg.

Apmaksas veidi

Ar bankas maksājumu karti Veicot apmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes VISA, MasterCard, Maestro, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.Ar Swedbank internetbanku Maksājumu varat veikt uz uzņēmuma bankas kontu, Izmantojot savu Swedbank interneta banku.

Preču atgriešana

Klientam ir tiesības atteikties vai lūgt apmainīt iegādāto preci 14 dienu laika no iegādes brīža. Lai to veiktu, uz norādīto epastu veikals@rdg.lv, lūdzam iesūtīt iesniegumu brīvā formā, kurā norāda rēķina Nr., pasūtījuma datumu, atgriežamo preču uzskaitījumu un iemeslu, ja tāds ir. Adresēt mūsu uzņēmumam – SIA “Radošo darbu galerija”, skatīt pilnus rekvizītus zem kontaktiem.

Atgriešanai tiek pieņemta tikai nelietota prece oriģināliepakojumā. Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, iegādāto preci drīkst izmantot tiktāl, cik tas nepieciešams, lai konstatētu tās veidu, īpašības un darbību, proti, tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt, pārbaudot preci veikalā. Ja prece ir izmantota citiem mērķiem nevis tāpēc, lai konstatētu tās veidu, īpašības un darbību, vai, ja uz tās ir redzamas lietošanas vai nolietojuma pazīmes, Pārdevējam ir tiesības samazināt pārskaitījuma summu, pamatojoties uz preces vērtības samazināšanos.

Visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, sedz Klients, izņemot gadījumus, ja tiek atgriezta prece, kura neatbilst pasūtītajai (piemēram, nosūtīta cita prece vai bojāta prece).

Saņemot preci un novērtējot tās kvalitāti Pārdevējs apņemas veikt naudas pārskaitījumu par atgriezajām precēm 14 dienu laikā. Nauda tiks atgriezta uz to kontu no kura tika veikta apmaksa preču iegādes brīdī.

Pretenzijas un sūdzības

Pārdevējs ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču atbilstību vai to iztrūkumu, proti, neatbilstību pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, līdz pat diviem gadiem, sākot no brīža, kad preces tiek nodotas Pircēja valdījumā. Pirmo sešu mēnešu laikā kopš brīža, kad preces nodotas valdījumā Pircējam, tiek uzskatīts, ka iztrūkums vai defekts ir radies jau preču nodošanas brīdī. Ja Pārdevējs tam nepiekrīt, viņam ir jāpierāda pretējais, proti, ka iztrūkums vai defekts radies pēc preču nodošanas valdījumā Pārdevējam.

Gadījumā, ja parādās defekti, Klientam ir tiesības vērstie pie Pārdevēja ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, nosūtot e-pastu uz veikals@rdg.lv vai zvanot pa tālruni +371 67279108. Pārdevējs neatbild par defektiem, kas radušies pēc preču nodošanas valdījumā Pircējam. Ja ir atklāts defekts, par kuru ir atbildīgs Pārdevējs, Pārdevējs aizvieto vai salabo konkrēto preci. Ja preci nav iespējams salabot vai aizvietot, Pārdevējs sedz Pircējam ar pirkšanas līgumu saistītos izdevumus. Pārdevēja pienākums ir sniegt Pircējam atbildi uz iesniegto sūdzību 15 dienu laikā rakstiski vai citā veidā, ar kuru nepieciešamības gadījumā šo informēšanas faktu var rakstiski apstiprināt.

Privātums

SIA “Radošo darbu galerija” apņemās, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pasūtījumu veikšanu mūsu interneta veikalā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību. Klienta personas dati ir konfidenciāla informācija un to atklāšana trešajām personām nav atļauta, izņemot likumdošanā noteiktajos gadījumos vai, nododot preci pārvadātājam.

Mēs apstrādāsim tikai tos datus, kurus mēs iegūsim, tad, kad Jūs veiksiet preču pasūtīšanu, vai aizpildot reģistrācijas anketu.

Kādu informāciju mēs no jums saņemsim un kādam mērķim lietosim?

  • Jūsu vārds un uzvārds, lai identificētu jūs preču iegādēs un saņemšanas brīdī.
  • Jūsu telefona Nr., lai ar jums varētu sazināties mūsu klientu konsultats, kas saistīts ar papildus jautājumiem par pasūtījumu, kā arī, lai nodrošinātu preču piegādi.
  • Jūsu e-pasta adrese, lai nosūtītu informāciju par pasūtījuma apstiprināšanu un nepieciešamības gadījumā pārsūtītu rēķinu par pasūtījuma apmaksu.

Personas datu izpaušana trešajām personām

  • Personas dati var tikt nodoti preču piegādes un kurjeru dienestiem, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi norādītājā adresē, vai lai sazinātos ar klientu par preču piegādes dienu un laikiem.
  • Personas dati var tikt nodoti grāmatvedībai, kas veic datu apstrād un uzglabāšanu līdz pieciem gadiem.