Creartec Pūšama līme 200ml

6.14

Preces kods: 77875 SKU: 402576500353 Kategorija: Zīmols:

Preces apraksts

  • Audumam, putu gumijai, plastikai, kartonam, ādai, filcam, papīram, gumijai, metālam, kokam, u.c.
  • Pārliecinieties, ka līmējamās virsmas ir tīras un sausas.
  • Svarīgi: flakonu pirms lietošanas sakratīt 2min., pūst, turot vertikāli, pēc lietošanas apgriezt otrādi un pūst līdz sprausla tukša.
  • Atkārtoti pūšot līmi, atkal pakratiet flakonu.
  • Līmi pūtiet vienā plānā kārtā. Pūšanas attālums: 1-2 cm no virsmas.
  • Ja virsma ir poraina, tad uzpūtiet līmi uz vienas no virsmām un saspiediet tās kopā kamēr līme vēl slapja.
  • Ja virsma nav poraina, tad uzpūtiet līmi uz vienas no virsmām un nožāvējiet to apm.20min. Un tad tikai saspiediet virsmas kopā. Kārtīgi piespiediet salīmēto vietu ar plaukstu.
  • Uzmanību! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena : karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums,dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc lietošanas. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. Atbrīvoties no satura/tvertnes Saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.